Flatøy Naturmedisinske Senter

Flatøy Naturmedisinske Senter

Flatøy Naturmedisinske Senter tilbyr alternative helsetenester som akupunktur og homeopati på Flatøy utanfor Bergen. Flatøy Naturmedisinske Senter blei stifta i 1998 av Knut Egil Skurtveit. Han er utdanna fysioterapeut og fekk offentleg godkjenning i 1986. Flatøy Naturmedisinske Senter garanterer rask, profesjonell og god hjelp, mindre sjukefråvær, forebygging og behandling av skade.